Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока съгласно чл.125 и чл.126 от ЗЗП когато тя му е доставена при едно от следните условия:

1.1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

1.2. Цената, която Клиентът следва да заплати за стоките, не съответства на дължимата цена. Окончателната цената за доставка, се определя в офис на Спиди;

1.3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни на адрес гр.Перник Ул Търговска 14

 

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр.Перник Ул Търговска 14.

Връщането се допуска при следните условия:

• Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения  електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 22 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката,телефон за връзка,лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката

• Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи  – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);

• Ако Bikeroom.bg приеме, че рекламацията Ви е основателна, то той трябва в едномесечен срок да извърши ремонт на стоката или да я замени с нова.

• Клиентът съгласува с представител на продавача адреса, на който продавачажелае да получи обратно стоката;

• Клиента заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на продавача адрес. Продавача си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

 

Срокът на гаранцията за стоки е 2 години, но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието.
Ако дефектът или несъответствието на стоката се прояви до 6 месеца след доставката й, се приема, че е съществувало при доставката й. в този период тежестта на доказване на съответствието на стоката с договореното е на търговеца.
Ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката, то Вие не може да се възползвате от правото си на законова гаранция.

X